Texas Gov. Greg Abbotts school shooting response under scrutiny